College Football Rankings - Preseason

AP Top 25
RK
Team
REC
PTS
TREND
1
0-0
1505
NR
2
0-0
1476
NR
3
0-0
1350
NR
4
0-0
1271
NR
5
0-0
1256
NR
6
0-0
1215
NR
7
0-0
1173
NR
8
0-0
1027
NR
9
0-0
1013
NR
10
0-0
1012
NR
11
0-0
877
NR
12
0-0
804
NR
13
0-0
778
NR
14
0-0
773
NR
15
0-0
543
NR
16
0-0
533
NR
17
0-0
511
NR
18
0-0
450
NR
19
0-0
384
NR
20
0-0
351
NR
21
0-0
312
NR
22
0-0
292
NR
23
0-0
216
NR
24
0-0
148
NR
25
0-0
106
NR

Others receiving votes: South Carolina 96, Florida 68, Utah 60, Oklahoma State 51, Florida Atlantic 38, Arizona 28, NC State 22, Texas A&M 21, Boston College 18, Northwestern 13, Kansas State 10, Iowa State 8, Houston 6, Memphis 3, Iowa 2, Troy 2, Fresno State 1, Arkansas State 1, Kentucky 1

Coaches Poll
RK
Team
REC
PTS
TREND
1
0-0
1621
NR
2
0-0
1547
NR
3
0-0
1458
NR
4
0-0
1452
NR
5
0-0
1288
NR
6
0-0
1245
NR
7
0-0
1243
NR
8
0-0
1091
NR
9
0-0
1050
NR
10
0-0
1004
NR
11
0-0
892
NR
12
0-0
870
NR
13
0-0
768
NR
14
0-0
752
NR
15
0-0
691
NR
16
0-0
530
NR
17
0-0
524
NR
18
0-0
407
NR
19
0-0
328
NR
20
0-0
310
NR
21
0-0
265
NR
22
0-0
261
NR
23
0-0
259
NR
24
0-0
254
NR
25
0-0
168
NR

Others receiving votes: South Carolina 138, Florida 135, Oregon 105, Utah 81, Texas A&M 67, Northwestern 67, Kansas State 35, Florida Atlantic 27, Memphis 23, Boston College 23, NC State 22, Arkansas State 19, Troy 19, Appalachian State 16, San Diego State 15, Kentucky 8, Iowa State 8, Iowa 8, Washington State 7, South Florida 6, Duke 5, Fresno State 4, Louisville 3, Arizona 2, Houston 2, Army 1, Northern Illinois 1